UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

divider

 

PENGENALAN

Unit Teknologi Maklumat (UICT) berperanan dalam menyediakan infrasrtuktur ICT yang lengkap dan terkini di politeknik. Unit ini turut memberikan khidmat sokongan teknikal dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta menganjurkan kursus-kursus untuk meningkatkan prestasi staf dari semasa ke semasa. 

FUNGSI UICT

Unit ICT bertanggungjawab dalam :-

 1. Merancang, membangun dan melaksanakan sistem rangkaian politeknik;
 2. Memantau, menyelenggara dan menjaga keselamatan sistem rangkaian;
 3. Merancang, melaksana dan menyelenggara aktiviti sistem aplikasi;
 4. Menguruskan perolehan dan menyelenggara peralatan ICT;
 5. Memberikan khidmat pinjaman peralatan ICT.

 

 • panorama-01.jpg
 • panorama-02.jpg
 • panorama-03.jpg
 • panorama-04.jpg
 • panorama-06.jpg
 • panorama-07.jpg
 • panorama-08.jpg
 • panorama-09.jpg
 • panorama-10.jpg