UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

 

PENGENALAN

Unit Pentadbiran dan Kewangan Politeknik Balik Pulau (PBU) bertanggungjawab menguruskan hal-hal berhubung dengan urusan perkhidmatan dan kewangan di institusi ini dengan cekap, berkesan dan bersistematik. Ini termasuklah hal berkaitan perjawatan, pembayaran gaji dan emolument mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pekeliling-pekeliling berkaitan.

FUNGSI

Unit Pentadbiran dan Kewangan bertanggungjawab dalam :- 

 • Menguruskan hal-hal pentadbiran dan rekod jabatan;
 • Menguruskan perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia;
 • Menguruskan hal-hal berkaitan kewangan dan perolehan jabatan.
 • panorama-01.jpg
 • panorama-02.jpg
 • panorama-03.jpg
 • panorama-04.jpg
 • panorama-06.jpg
 • panorama-07.jpg
 • panorama-08.jpg
 • panorama-09.jpg
 • panorama-10.jpg