UNIT KEUSAHAWANAN

PENGENALAN

Unit Keusahawanan berperanan membudayakan aktiviti keusahawanan dalam kalangan pelajar dan staf di Politeknik Balik Pulau (PBU). Penubuhannya bertujuan untuk  mendidik serta mendedahkan pelajar tentang ilmu-ilmu berkaitan keusahawanan. Melalui aktiviti yang dirancang, ianya mampu menarik minat pelajar untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan serta mampu melahirkan lebih ramai usahawan muda khususnya di kalangan graduan politeknik.

FUNGSI

 • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau aktiviti/program keusahawanan di kalangan pelajar politeknik.
 • Membudayakan dan menggerakkan kompetensi keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar PBU melalui program yang dirancang.
 • Membangunkan aktiviti melalui kelab keusahawanan pelajar dan program inkubator PBU.
 • Menjalinkan kolaborasi dengan agensi-agensi keusahawanan dan industri.
 • Melaksanakan aktiviti dan program keusahawanan melalui jalinan keusahawanan sosial.
 • Menyediakan ekosistem dan persekitaran keusahawanan yang merentasi bidang di PBU.
 • Menjadi pusat rujukan keusahawanan di kalangan pelajar di PBU dalam mengaplikasikan teori dan kemahiran keusahawanan.
 • Memartabatkan nilai keusahawanan untuk mencungkil bakat dan atribut keusahawanan di kalangan pelajar bagi mencapai pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa.
 • panorama-01.jpg
 • panorama-02.jpg
 • panorama-03.jpg
 • panorama-04.jpg
 • panorama-06.jpg
 • panorama-07.jpg
 • panorama-08.jpg
 • panorama-09.jpg
 • panorama-10.jpg