JABATAN HAL EHWAL PELAJAR

divider

 

PENGENALAN

Jabatan Hal Ehwal Pelajar (JHEP) berfungsi untuk menguruskan pengambilan pelajar baharu, data pelajar dan menguruskan kebajikan serta disiplin pelajar.

OBJEKTIF

 1. Memastikan maklumat terkini mengenai program boleh diperolehi oleh umum.
 2. Memastikan proses pengambilan dan pendaftaran pelajar ke politeknik dilaksanakan dengan sempurna.
 3. Memastikan rekod dan data pelajar adalah tepat serta disenggara dengan sempurna.
 4. Memastikan statistik pengambilan dan pendaftaran pelajar adalah tepat.

FUNGSI DAN PERANAN

 • Mengurus Pengambilan Pelajar Baharu
 • Mengurus Pendaftaran Pelajar Baharu
 • Mengurus Lapor Diri Pelajar Senior
 • Mengurus Permohonan Pertukaran Politeknik
 • Mengurus Permohonan Penangguhan Pengajian
 • Mengurus Permohonan Berhenti Pengajian
 • Menguruskan Penyediaan Kad Pelajar
 • Mengurus Fail Peribadi Pelajar (FPP)
 • Mengurus Statistik Terima Tawaran
 • Mengurus Statistik Pendaftaran Pelajar Baharu
 • Mengurus Statistik Input, Enrolmen dan Output (IEO)
 • Mengurus Pangkalan Data Pelajar
 • Urusan Bantuan Kewangan Pelajar
 • Mengurus Urusan Perlindungan Insurans Pelajar
 • Mengurus Urusan Tuntutan Insurans Pelajar
 • Mengurus Penginapan Pelajar
 • Mengurus Khairat Kematian Pelajar
 • Mengurus Makluman Kemalangan Pelajar
 • Mengurus Surat Akuan Rawatan Pelajar
 • Urusan Perancangan Pengurusan Disiplin Pelajar
 • Urusan Pendaftaran Kenderaan Pelajar
 • Mengurus Tindakan Tatatertib Kesalahan Lalulintas
 • Mengurus Pilihanraya Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar
 • Mengurus Aktiviti Minggu Suaikenal (MSK)
 • Mengurus Program-Program Pembangunan Sahsiah Pelajar
 • panorama-01.jpg
 • panorama-02.jpg
 • panorama-03.jpg
 • panorama-04.jpg
 • panorama-06.jpg
 • panorama-07.jpg
 • panorama-08.jpg
 • panorama-09.jpg
 • panorama-10.jpg